Xin Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Đinh Vân Liên, Tân Tòng đang học Khóa Giáo Lý 2021-22.

Xin cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho Linh Hồn MARIA ĐINH VÂN LIÊN, đã đuợc Chúa gọi về tuần qua ngày 01, tháng 01, 2022, huởng thọ 70. Chị Maria đang theo học trong lớp Giáo Lý Nguời Lớn khóa 2011-2022, Chị đã tham dự và đuợc tiếp nhận lần đầu tiên vào cộng đoàn và giáo hội trong Nghi Thức Tiếp Nhận trong tháng 12, và đuợc Rửa Tội trong những ngày cuối cùng trong bệnh viện UCI.

.

Chi Maria Liên rất sốt sắng trong việc học hỏi, và trả lời nhanh chóng các thách mắc trong lớp; Chị chăm chỉ và linh hoạt theo dõi những bài trong lớp học qua Zoom, mặc dù sức khỏe không cho phép tham dự lớp học tại giáo xứ. Ban Giáo Lý đang mong Chị trở lại học trong lớp qua đầu năm mới 2022.

Tiếng nói Chị luôn văng vẳng trong lớp ngày nào, chợt đó nay không còn nữa. . . .và nay Chị Maria yên nghỉ anh lành mãi mãi trong Nhà Chúa.

Xin Lòng Chúa Thương Xót sớm đưa Linh Hồn Maria về nơi Nhan Thánh Chúa, và Thánh Thần Chúa ban Bình An cho gia đình.

.

Ban Giáo Lý xin hợp cùng với gia đình, cộng đoàn, hội đoàn, thân hữu trong giờ phút đọc kinh và tới tham dự Thánh Lễ như sau:

Chương trình Thứ Sáu, ngày 07:

11:00 AM – 11:30 AM: Nghi thức Phát Tang

11:30AM ~ 12:30 PM: Thăm Viếng & Cầu Nguyện

12:30 PM -1:00 PM: Ban Giáo Lý và Thân Hữu Cầu Nguyện

1:00PM – 2:00 PM Thánh Lễ An Táng

NGUYỆN XIN THIÊN THẦN CÙA CHÚA ĐƯA LINH HỒN MARIA VỀ NƠI CHÚA NGỰ
NGHI THỨC TIẾP NHẬN, DAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN cùa CT GIÁO LÝ CHỊ MARIA ĐINH VÂN LIÊN NHẬN LÃNH vào ĐẦU THÁNG 12, 2021

Comments are closed.