Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên-Năm C

Lời Chúa

09/01/2022
Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên Năm C
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.    

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng:

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Đáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Đáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

BÀI PHÚC ÂM: Lc 3, 15-16. 21-22

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.         

Đó là lời Chúa.Suy Niệm Lời Chúa

09/01/2022

CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C
Chúa Giê-su chịu phép rửa
Lc 3,15-16.21-22

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người. (Lc 3,21-22)

Suy niệm: Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng đến với Gio-an Tẩy Giả để chịu phép rửa. Nhưng điều khác biệt xảy ra: Thánh Thần ngự xuống đang khi Người cầu nguyện. Thánh Thần tỏ hiện và mọi sự được biến đổi: Đức Giê-su cũng chính là Ki-tô, Đấng được xức dầu bởi Thánh Thần, và một kỷ nguyên mới được mở ra, kỷ nguyên ơn cứu độ trong Chúa Thánh Thần. Khởi từ biến cố Ngôi Lời nhập thể, Thần Khí đã “rợp bóng” trên Đức Ma-ri-a; nhờ quyền năng của Người, Con Thiên Chúa đã thụ thai trong lòng Đức Trinh nữ; trong suốt cuộc sống làm người trên dương thế, Đức Giê-su luôn tràn đầy Thần Khí, hoạt động trong Thần Khí, và khi đã hoàn tất mọi sự trên Thập Giá, Ngài “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30); cũng chính Ngài khi phục sinh đã trao ban Thần Khí cho các Tông đồ để thi hành sứ mạng (x. Ga 20,21-22).

Mời Bạn: Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận để trở thành Ki-tô hữu là phép rửa trong Thánh Thần, và nhờ đó chúng ta thông phần sứ mạng của Đức Ki-tô là tiếp tục đem ơn cứu độ đến muôn người. Bởi thế, các Ki-tô hữu phải biết phân định mọi việc theo Thần Khí để sống và hành động dưới sự hướng dẫn của Ngài.

Sống Lời Chúa: Những giờ phút cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa là dịp tốt để bạn thực hành phân định và sống theo hướng dẫn của Thần Khí.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã tái sinh chúng con trong quyền năng Thánh Thần, xin cho chúng con đừng dập tắt Thần Khí, nhưng biết mở lòng, để trong Thần Khí, Chúa sẽ đổi mới mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.

Trích từ Thanhlinh.net

Comments are closed.