Chúa Nhật I TN-Năm C

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN                            

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan, Chúa đã ban cho nhân loại ơn tái sinh trong Chúa Thánh Thần qua Bí Tích Thanh Tẩy, Chúng ta cùng cảm tạ ngợi khen và dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để các Ngài trung kiên hoàn thành sứ vụ Chúa đã trao phó, là dẫn đưa nhiều người trở về với Chúa qua Bí Tích Rửa Tội.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Nhờ Bí Tich Thanh Tẩy, mỗi người Kitô Hữu được ơn cao trọng trở nên con Chúa. Xin cho mọi người được Thánh Thần Chúa hướng dẫn giúp sức, biết quảng đại hy sinh làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời, bằng đời sống yêu thương tha thứ trong tình anh em con cùng một Cha trên Trời.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa thương gìn giữ các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con khỏi mọi sự dữ của bênh dịch đang lây lan. Xin Chúa thương nâng đỡ ủi an những ai đang gặp gian nan thử thách, chữa lành anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn. Xin cho chúng con được sống dưới sự quan phòng che chở của Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa,

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý. Và cho các linh hồn dược xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn Maria Đinh Vân Liên mà chúng con tiễn đưa ngày hôm qua.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế :  Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con đươc ơn cao trọng là được trở thành con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết hết lòng yêu mến và phụng thờ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.