Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014. 20 April 2014

Chúc Mừng! Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014.  20 April 2014. Vinh danh Thiên Chúa tối ngày hôm nay, các anh chị Tân Tòng được thánh tẩy và trở thành con cái Thiên Chúa, nhập vào giáo … Continue reading

Thứ Năm – TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA

Thứ Năm – TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA THỨ NĂM 04-17-2014 BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14 "Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê … Continue reading