RCIA-Giáo Lý Người Lớn trong Nghi Thức Tiếp Nhận Dự Tòng

Chúc Mừng!  Chúc Mừng!
2015-15, Nov 2014.
 
Cộng đoàn Anaheim hân hoan chào đón các anh chị Dự Tòng trong nghi thức Tiếp Nhận của Thánh Lễ, lần đầu tiên giới thiệu, tiếp nhận và cầu nguyên cho các anh chị tới với cộng đoàn.   Dấu thánh giá đã được khắc trên ngũ quan và tứ chi trên các anh chị, để Tiếng Nói và Lời Chúa sẽ luôn tới thăm viếng và giúp anh chị tiến thêm những bước trên đường tìm hiểu Đức Tin Công giáo.  Trong những ngày tới các anh chị sẽ tham dự cùng với cộng đoàn và nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ. 
Xin cộng đoàn dân  Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị hoàn tất trong việc học hỏi và ngày Thánh Tẩy sẽ được thể hiện trong niên khóa học 2014-15.
IMG_9702_Caption
 

Comments are closed.