Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014. 20 April 2014

Chúc Mừng! Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014.  20 April 2014.
Vinh danh Thiên Chúa tối ngày hôm nay, các anh chị Tân Tòng được thánh tẩy và trở thành con cái Thiên Chúa, nhập vào giáo hội hoàn vũ, cùng với 1,000 Kito hữu trong giáo phận Orange.  Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em Tân Tòng tiếp tục triển nở trong Đức Tin trong cuộc sống mới, và đi trong ân sủng, và sự canh phòng của Thiên Chúa.
                                            Allelluia! Chúa đã sống lại!

IMG_0115 - Copy

[Xem Photo]

Xuất Hành (Vang Lên) – LM Hoàng Kim

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ycqOLr1CC1Q&start=0&end=147]

 

Hãy Hát Mừng Chúa – LM Thành Tâm

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ycqOLr1CC1Q&start=148&end=360]

 

Khúc Ca Mặt Trời – Hải Linh

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ycqOLr1CC1Q&start=368]

Comments are closed.