Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014. 20 April 2014

Chúc Mừng! Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014.  20 April 2014. Vinh danh Thiên Chúa tối ngày hôm nay, các anh chị Tân Tòng được thánh tẩy và trở thành con cái Thiên Chúa, nhập vào giáo … Continue reading

Chúa Nhật Lễ Lá: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, Mt 21, 1-11

“Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!” Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng … Continue reading