Chúa Nhật Lễ Lá: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, Mt 21, 1-11

“Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!” Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng … Continue reading

CD Anaheim tham dự Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng toàn quốc SCRC kỳ thứ 42

CD Anaheim tham dự Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng toàn quốc SCRC kỳ thứ 42                       Ngày Lễ Lao Động, 30Aug-01Sept, 2013 Thành viên CTĐS tại CĐ Anaheim tham dự ngày Đại Hội cùng với trên 10,000 tại Anaheim … Continue reading