Chúc Mừng 25 Năm Khấn Dòng LHC của Sr Rosemary Hồng, GĐ/CT Giáo Lý

Chúc Mừng Chúc Mừng 25 năm đầy ân sủng trong ơn Chúa ban trên Soeur Rosemary Hồng.

Cộng đoàn gặp Soeur Hồng 17 năm truớc đây năm 2003 cũng trong vai trò Giám Đốc chương trình Giáo Lý từ trẻ em đến nguời lớn. Trong 2 năm qua Soeur trở lại trong nhiệm sở này và thêm chương trình giáo lý tiếng Anh.

Tháng 10 sắp tới chương trính Giáo Lý trở lại bắt đầu cho niên học 2020-2021 cùng với Việt Ngữ và Thiếu Nhi TT, nhiệm sở Giáo Lý của Soeur cũng rất bận rộn, và vất vả hơn. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Soeur và Thiên Chúa chúc lành cho những việc này.

Sau đây là những hình ảnh tổ chức Thánh Lễ và ngày kỷ niệm của Soeur Rosemary Hồng tại Trung Tâm Công Giáo (TTCG)

Comments are closed.