Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 20/09/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020

$13,674.29 và 54 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA

Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.