Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Bổn Mạng

Nhân dịp mừng kính Thánh Nữ Terêsa Hài Đồng Giêsu
Bổn Mạng Chi Hội Các Bà Mẹ
Công Giáo Anaheim vào tuần tới
Thứ Bảy
ngày 03 tháng 10 năm 2020

Thân mời tất cả hội viên HCBMCG đến tham dự Thánh Lễ
Xin các Bà và các Chị
mặc đồng phục.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

Comments are closed.