TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨChúa Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020$14,914.81 và 59 phong bìqua hệ thống điện tửTẠ ƠN CHÚAXin chân thành cám ơnSự đóng góp của quý vịcho việc nhà Chúa  … Continue reading