Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 18/04/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

$18,258.00

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.