Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 24/01/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021

$13,979.90 và 46 phong bì
qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.