THỨ BẢY 14 SEPT: DÒNG MẾN THÁNH GÍA KỶ NIỆM 350 LẬP DÒNG: XIN KÍNH MỜI

Kính Cha, thưa Anh Chủ Tịch và quý vị Ban thường Vụ, và Hội Đồng Mục Vụ

Dòng Mến Thánh Giá sẽ mừng 350 Năm thành lập, thánh lễ khai mạc sẽ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019 tại Christ Cathedral do Đức Cha Kevin Vann chủ tế.  Chúng con kính mời Cha Quản Nhiệm, Anh Chủ Tịch, Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ bớt chút thời giờ đến tham dự. Đức Thánh Cha Phanxicô ưu ái ban ơn Toàn Xá cho những ai tham dự thánh lễ này.

Trân Trọng kính mời, 

Sr. Phương Hồng

Comments are closed.