THÁNH LỄ VỀ VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

THÁNH LỄ VỀ VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

1. Ca nhập lễ x. Tv 104, 3-4.5                         Year_of_Faith_logo
Hãy tự hào nơi danh thánh Chúa,
lòng kẻ tìm Chúa hãy mừng vui.
Hãy tìm Chúa và uy lực của Ngài,
và nhớ lại kỳ công Ngài thực hiện.

2. Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Thánh Thần,
sai Ngôi Lời của Chúa đến rao giảng Tin Mừng cho
người nghèo khó,
xin cho chúng con, khi hướng mắt nhìn lên Người,
luôn biết chân thành sống tình bác ái,
vì đã được đặt làm những người rao giảng
và làm chứng cho Tin Mừng trên toàn thế giới.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
Chúa chúng con…

 

 

[Xem chi tiết …ThanhLeVeViecTanPhucAmHoa]

Comments are closed.