Thánh Lễ Sai Đi, Niên Học 2012-2013

Thánh Lễ Sai Đi đánh dấu một năm học mới tơí với tất cả học sinh, phụ huynh cũng như các Thầy Cô Giáo, Huynh Trưỏng trong các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi của cộng đoàn. Cha Quản Nhiệm đã chúc phúc sau khi các Thầy Cô Giáo, Huynh Trưỏng tuyên hứa phục vụ trong Thánh Ý Chúa trong trách nhiệm và khả năng được Chúa ban. Nguyện xin cánh đồng Chúa ban luôn tràn đầy lúa tốt và thợ gặt nhiệt thành trong năm học mới.

 

Comments are closed.