Ghi Danh cho Niên Khóa 2012-2013

Xin thông báo: Ghi Danh cho Niên Khóa 2012-2013

Chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, và Hội Phụ Huynh sẽ nhận đơn ghi danh cho niên khóa 2012-2013 vào ngày 11, 18, và 25 tháng 8 từ 2:00 chiều đến 6:00 giờ tối tại phòng B. Chương trình sẽ khai giảng vào ngày 15 tháng 9 và sẽ không nhận đơn ghi danh ngày này. Xin Quý Phụ Huynh cố gắng ghi danh cho các em sớm. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng nhận bản thông tin giáo xứ hoặc ghé trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org/.
 
Xin chân thành cám ơn.
 
Trong Đức Kitô,
Con,

 

 

 

 

 

Sr. Teresa Đào Thu Hồng, LHC 
 
 Van Phòng Giáo Lý & RCIA @ St. Boniface Church, Anaheim

 

Comments are closed.