Buổi Tiệc Chia Tay Cựu Linh Mục Chánh Xứ Nhà Thờ St. Boniface – Tim Freyer

Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm buổi tiệc chia tay cựu linh mục chánh xứ Nhà Thờ Saint Boniface, Anaheim.

tha_0540

[Xin xem tiếp…]

Comments are closed.