Nghi Thức Tiếp Nhận – CT/Giáo Lý Người Lớn (RCIA)

Chúc Mừng! Chúc Mừng! Ba chị Dự Tòng Mai Thùy Trang, Cassidy, Nguyễn Kim Loan bước vào nhà thờ giáo xứ St Boniface lần đầu tiên trong Nghi Thức Tiếp Nhận, qua CT/Giáo Lý Người Lớn RCIA. Đây là bước … Continue reading

Merry Christmas

Chúc Mừng Giáng Sinh. Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim mừng Chúa Giáng Sinh với phần hát Vọng Giáng Sinh do ca đoàn Hương Việt và phần diễn cảnh Chúa Giáng Trần do các em thiếu nhi trình diễn. … Continue reading