Merry Christmas

Chúc Mừng Giáng Sinh. Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim mừng Chúa Giáng Sinh với phần hát Vọng Giáng Sinh do ca đoàn Hương Việt và phần diễn cảnh Chúa Giáng Trần do các em thiếu nhi trình diễn. … Continue reading