Mừng Xuân Nhâm Thìn

CĐ Anaheim mừng xuân Nhâm Thìn 2012 thật từng bừng và náo nhiệt. Mở đầu là phần giỗ Tổ, dâng hương. Thánh Lễ Giao Thừa năm nay với sự hiện diện của Cha Chính và Phó xứ, LM Quản Nhiệm, hai cha Khách cùng thầy sáu được cử hành thật trang nghiêm. Sau Thánh Lễ là phần Lì Xì đầu năm và văn nghệ mừng xuân cây nhà lá vườn thật vui nhộn.

[Xin xem thêm hình ảnh sinh hoạt trong ngày Mừng Xuân Nhâm Thìn]

Comments are closed.