Buổi Họp HĐMV, Jan 08, 2012

Các Ban Ngành cùng BTV và LM Quản Nhiệm nhóm họp lần đầu tiên của năm 2012.  Chương trình họp chuẩn bị chi tiết cho Thánh Lễ và mừng ăn Tết Nhâm Thìn sắp đến vào thứ Bảy ngày 21, sau đó Mùa Chay, Hội trợ giáo xứ và bầu tân Ban Chấp Hành vào tuần lễ đầu tháng Sáu, và nhiều chi tiết trong bảng báo cáo của chị Thư Ký.   Buổi họp tới sẽ nhằm vào tháng 3, mùng 10.


 

Comments are closed.