Video Tết Nguyên Đán 2012 tại Cộng Đoàn Anaheim

Sau đây là phần ghi hình của buổi lễ Mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012 tại Cộng Đoàn Anaheim. Ngoài những phần dâng hương, văn nghệ và múa lân đặc sắc, Linh Mục Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ cũng có đôi lời chúc tết đầu năm đến với cộng đoàn.  Thánh Lễ Mừng Xuân trang nghiêm ấm cúng cùng phần văn nghệ sống động này đã được trình chiếu trên hai Đài Truyền Hình TV/VBS 57.6 và Global TV 57.8 tại miền nam California vào ngày 29 tháng 1 năm 2012 vừa qua.

Xin mời quý vị theo dõi.

[youtube_sc url=http://youtu.be/btNfatL9nTs rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1]

Comments are closed.