Ơn Chữa Lành các Giáo Dân Lớn Tuổi, Sắc lệnh Vatican

25 July —Cộng đoàn dân Chúa hôm nay nhận ơn chữa lành qua bí tích Xức Dầu thật sốt sắng, số nguời tham dự rất đông lần luợt xếp hàng sau Thánh Lễ đi lên cung Thánh, và Cha Quản … Continue reading

CĐ St Boniface Tham dự Ngày Thánh Hiến ĐM La Vang tại NT Chính Tòa Chúa Kitô, 17 July 2021

Cộng đoàn Anaheim St Boniface cùng giáo dân khắp nơi tại giáo phận tham dự ngày đại lễ Thánh Hiến Đức Mẹ La Vang vào ngày 17 tháng Bẩy, cùng thời điểm đánh dấu một năm kỷ niệm ngày thánh … Continue reading