Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 – Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, P.S.S

GIẢI TỘI MÙA VỌNG
Giáo xứ và cộng đoàn sẽ không có Giải Tội đặc biệt cho mùa Giáng Sinh. Vì vậy, qúy vị nào muốn đi xưng tội chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh thì có thể xưng tội với Cha Quản Nhiệm ở  Parking Lot (Khu vực đậu xe) vào các thời gian sau:
Thứ Ba, ngày 07 tháng 12, từ 5:30pm – 6:30pm
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12, từ 5:30pm – 6:30pm
Thứ Ba, ngày 14 tháng 12, từ 5:30pm – 6:30pm
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 12, từ 5:30pm – 6:30pm
Thứ Ba, ngày 21 tháng 12, từ 5:30pm – 6:30pm
Lưu ý:
Nếu quý ông bà nào muốn xưng tội nhưng không thể

đến nhà thờ được vì sức khỏe, quý ông bà có thể liên lạc:
Cha Quản Nhiệm
Cell: (714) 230-5493
Xin vui lòng để lại tên và lời nhắn.

Cha Quản Nhiệm sẽ gọi
lại để sắp xếp giờ giải tội tại gia.

Comments are closed.