Mua Ủng Hộ Hàng Bán Không có $ Giá $

Thật vậy, hàng này rau trái bán từ qúy Soeur. Hầu hết hàng có bán tuần truớc và sau Thánh Lễ thứ Bảy, hay truớc trưa Chúa Nhật.

.

Hàng này bán không có giá cộng đoàn ơi!

.

Những hàng này Soeur Tin lấy từ trại làm nông sản từ trên Los Angeles , chở về đầy một xe Toyota Corolla tới cộng đoàn để bán …hầu như hàng tuần truớc và sau Thánh Lễ. Hàng này có giá đặc biệt, ai muốn trả giá hay bán bao nhiêu tiền cũng được. Tất cả đếu vào quỹ của cộng đoàn.

.

Soeur Tin buôn bán, khiêng đồ và đóng thùng chì có một mình nên ai có tay và có giờ thì hộ Soeur một tay. Truớc lạ sau quen đi, có nhiều việc để học hỏi như biết đếm tiến, biết bán hàng, biết tiếp xúc với cộng đoàn dân Chúa. Biết ý nghĩa của việc Sai Đi của một tông đồ, và biết việc làm Thiên Chúa giao cho.

.

Một viêc Bác Ai như một bông hồng dâng lên trong tháng Mân Côi tới Đức Mẹ.

AMEN.

CÓ AI NÓI BUÔN BÁN RAU CÓ KHÓ KHÔNG?

Comments are closed.