Chúa Nhật XXVIII TN-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế : Anh chị em thân mến, đi theo Chúa là phải từ bỏ chính mình, sống theo tinh thần khó nghèo của Tin Mừng để tìm đươc sự sống đời đời. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chú tâm tìm kiếm những gì thuộc về dời sống vĩnh cửu mai sau.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, được Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn, để các Ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa sống theo ánh sáng Tin Mừng và hướng đến sự sống đời đời.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu trong thế giới hôm nay, biết khôn ngoan sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng Chúa Kitô, dám từ bỏ những đam mê tội lỗi, những gian tham của cải bất công, để được Chúa ban thưởng kho tàng vĩnh cửu trên trời.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ biết nhiệt thành sống đạo Chúa giữa đời, biết sống quảng đại yêu thương tha thứ, sẵn sàng cho đi với tấm lòng rộng mở, biết từ bỏ những gì chóng qua ở trần gian, để chọn Chúa là cơ nghiệp, là gia tài duy nhất cho cuộc đời.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý. và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa

.

Chủ Tế :  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải từ bỏ những gì mình có mà đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa dạy, dám từ bỏ của cải danh vọng, và tất cả những gì làm cho chúng con sống xa Chúa, nhất là cho chúng con biết chọn Chúa làm gia nghiệp, là kho tàng vĩnh cửu cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.