Chương Trình Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn Ngày 14 Tháng 8 Năm 2021

Chủ Đề: Vui Mừng Và Hy Vọng
Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ
Thời Gian: Thứ Bẩy, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2021
7:45pm – 9:30pm

MC: Vũ Hùng
Ban Nhạc: Lê Tín và Ca Đoàn Hương Việt
Múa Lân
Thiếu Nhi Thánh Thể
Gieo Mầm Tin Yêu
Ca Đoàn Hương Việt
Sẽ Được Bật Mí
Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Như Núi Cao Biển Rộng
Vũ Hùng, MC
Đường Về Quê Hương – Cảm Ơn
Cụ Ông Nguyễn Khẩn
Dance Performance
Thiếu Nhi Thánh Thể
Ảo Thuật
Sơ Nguyễn Kimberly, LHC

Nghi Thức Chúc Mừng Bổn Mạng Và Cắt Bánh
Cha Quản Nhiệm, Thầy, Sơ, Ban Thường Vụ

Bảy Ngày Đợi Mong
Nguyễn Ngọc Nhơn, Ban Trật Tự
Cho Tôi Được Một Lần
Tuấn Khánh
Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Như Tuyết, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
On Moment In Time
Nguyễn Năng Chí, Cựu Chủ Tịch
Chờ Đông
Sonny Trần, Ca Đoàn Hương Việt
Ca Dao Mẹ Dịu Hiền
Đình Phương – Kim Loan, Ca Đoàn Hương Việt

Âm thực do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sắp dọn
cùng các tiết mục đố vui và sổ xố
với những giải thưởng hấp dẫn có giá trị

Trân Trọng Kính Mời
*******************************************
Ban Thường Vụ
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.