Ơn Chữa Lành các Giáo Dân Lớn Tuổi, Sắc lệnh Vatican

25 July —Cộng đoàn dân Chúa hôm nay nhận ơn chữa lành qua bí tích Xức Dầu thật sốt sắng, số nguời tham dự rất đông lần luợt xếp hàng sau Thánh Lễ đi lên cung Thánh, và Cha Quản Nhiệm cũng thật bận rộn ban ơn lành cho tất cả giáo dân tuồi tác già có trẻ có trong cộng đoàn.

.

Cha Quản nhiệm trước vài tuần đó đã loan báo cho cộng đoàn nghi thức Xức Dầu và kêu gọi các gia đình có cha mẹ ông bà nguời lớn tuổi tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Ơn Chữa Lành qua nghi thức Xức Dầu Thánh.

.

Ý NGHĨA XỨC DẦU

Nguồn gốc của việc xức dầu là từ một phong tục của những người chăn chiên. Những con rận và côn trùng khác thường chui vào lông chiên, và khi chúng bò đến gần đầu con chiên thì chúng có thể chui vào bới lỗ tai của con chiên và giết chết con chiên. Vì vậy, những người chăn chiên cổ xưa đã chế dầu lên đầu con chiên. Điều này làm cho lông chiên trơn trượt, khiến cho côn trùng không thể đến gần lỗ tai của con chiên bởi vì côn trùng sẽ bị trượt ngã xuống. Từ đó, việc xức dầu trở thành biểu tượng của sự ban phước, sự bảo vệ và sự ban quyền năng của Đức Thánh Linh.

.

Từ Hy Lạp Tân Ước của chữ “xức dầu” là chrio, nghĩa là “bôi hay xoa bóp dầu”, với ngụ ý là “hiến dâng cho lễ nghi hay buổi lễ tôn giáo”; và aleipho, nghĩa là “xức dầu”. Trong thời Kinh thánh, con người được xức dầu với dầu là biểu hiện cho sự ban phước của Chúa hay sự kêu gọi cuộc đời của người đó (Xuất Ê-díp-tô ký 29:7; Xuất Ê-díp-tô ký 40:9; II Các vua 9:6; Truyền đạo 9:8; Gia-cơ 5:14). Một người được xức dầu vì một mục đích đặc biệt – làm vua, làm tiên tri, làm người xây dựng, v…v… Ngày nay, không có gì sai khi xức dầu cho một người. Chúng ta chỉ phải làm chắc rằng mục đích của việc xức dầu phải tương hợp với Kinh thánh. Việc xức dầu không nên được xem như là “chất ma thuật”. Bản chất của dầu không có bất cứ quyền năng nào. Chỉ có Chúa là Đấng có thể xức dầu cho một người vì một mục đích đặc biệt. Nếu chúng ta sử dụng dầu, thì nó chỉ là một biểu tượng của điều Chúa đang làm.

.

Một ý nghĩa khác cho từ được xức dầu là “người được chọn”. Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-xu Christ được xức dầu bởi Đức Chúa Trời với Đức Thánh Linh để rao truyền Tin Lành và giải phóng những người bị giam cầm bởi tội lỗi (Lu-ca 4:18-19; Công vụ 10:38). Sau khi Đấng Christ rời khỏi thế gian, Ngài đã để lại cho chúng ta món quà của Đức Thánh Linh (Giăng 14:16). Bây giờ, mọi Cơ Đốc nhân đều được xức dầu, được chọn vì một mục đích đặc biệt để phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời (I Giăng 2:20). “Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 1:21-22).

Comments are closed.