Các Em Rước Lễ Lần Đầu (2/2013)

Các em đã được chuẩn bị cho ngày Rước Lễ Lần Đầu trong đời trong chương trình giáo lý trẻ em.  Sau buổi tĩnh tâm các em tham dự Thánh Lễ cuối tuần trong tâm tình cầu nguyện với cộng đoàn.  Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Đức Tin dược triển nở trong các em.  

FHC Retreat-191 reszFHC_Group-Panorama

Comments are closed.