Mừng 35 Năm Thành Lập Đoàn TNTT Cộng Đoàn Anaheim

Thánh Lễ dâng lời Cảm Tạ đánh dấu 35 năm lập đoàn Thiếu Nhi tại Cộng Đoàn Anaheim.  Sau Thánh Lễ đoàn Thiếu Nhi tổ chức phần văn nghệ giúp vui tại hội truờng cũng rất đặc sắc với nhiều tiết mục do các em trong đoàn và giáo xứ đóng góp.

Comments are closed.