Khóa Canh Tân Đăc Sủng Thứ 20

Thông Báo của Khóa Canh Tân Đặc Sủng

Khóa Canh Tân Đăc Sủng thứ 20 tại Trung Tâm Công Giáo sẽ dược tổ chức vào ba ngày cuối tuần tháng Sáu, từ chiều Thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật, ngày 22-24. 

Sáu đề tài sống động do các Linh Mục linh hướng trình bày, cùng những Ơn lành của Chúa được thể hiện trong khóa.

Chi tiết xin liên lạc với AC Sơn & Yến qua ĐT: 714-283-0633

Comments are closed.