Mừng Giáng Sinh với các Sr Dòng Mến Thánh Giá

Ngày 15 Tháng 12 năm 2019, các Sr Dòng Mến Thánh Giá đã tổ chức họp mặt mừng Giáng Sinh năm 2019 với các Linh Mục, Tu Sỹ, và các giảng viên Giáo Lý. Xin gởi đến mọi người vài hình ảnh trong ngày này.

Comments are closed.