Chúa Nhật V MC-Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu

 

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, khi chấp nhận chết trên Thập Tự Giá, Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát đi để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Với lòng cảm tạ và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn và mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, để làm cho nhiều người được tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.  

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới, biết xóa bỏ những hận thù tranh chấp chiến tranh, để cùng nhau xây dựng một thế giới trong yêu thương yên vui hòa bình.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết vâng phục sống theo Thánh Ý Chúa qua những hy sinh hãm mình, canh tân đổi mới đời sống, để nhờ đó đời sống chúng con được sinh nhiều hoa trái tốt lành đẹp lòng Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

Đặc biệt chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chị em đang đau yếu  trong công đoàn, xin Chúa nâng đỡ ủi an chữa lành bệnh tật, và được sống trong sự quan phòng che chở của Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hy sinh chính thân mình để cứu chuộc chúng con, xin giúp chúng con luôn biết sống vâng theo Thánh Ý Chúa, để chúng con trở nên là những hạt lúa trổ bông tốt đẹp và luôn sống làm sáng Danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.