Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay-NămB

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại được biểu lộ tột cùng khi Chúa Kitô hôm nay tiến vào Jêrusalem, hiến mình chịu chết để ban ơn Cứu Độ cho nhân loại. Chúng ta chúc tụng tạ ơn Chúa vì Hồng Ân cao cả này, và chân thành dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Giáo Hội mời gọi con cái cùng bước đi theo Chúa trên bước đường Thập Giá. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn, và mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, đươc trung thành vác Thánh Giá theo chân Chúa đến cùng, hầu Thiên Chúa được tôn vinh và nhiều người được hưởng nhờ ơn Cứu Độ.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, được cảm nghiệm sâu xa cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, được thêm lòng tôn thờ yêu mến Chúa, sốt sắng tham dự phụng vụ Tuần Thánh, để Màu Nhiệm Cứu Độ của Chúa Kitô thấm nhập và đổi mới cuộc đời mỗi người chúng con.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chị em đang chịu đau ốm bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần, đươc Chúa ủi an nâng đỡ ban sức mạnh, sẵn sàng đón nhận những khó khăn đau khổ hiện tại, để được thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô hầu mang lại ơn ích thiêng liêng cho bản thân và cho nhiều người.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý vá các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận chết trên Thập Giá để cho chúng con được sống. Xin cho chúng con được cảm mến sâu xa tình yêu cao cả tuyệt vời của màu nhiệm Thp Giá mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con biết vác lấy thp giá đời mình mà bước đi theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con

 

Comments are closed.