Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

                                       Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần đến canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, đổi mới Giáo Hội và đổi mới tâm hồn con người. Với lòng cảm tạ và trông cậy vào sự thánh hóa trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Thánh Thần Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng. Chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa và hướng dẫn Đức Thánh Cha Phanxicô và hàng Giáo Phẩm trong Hội Thánh. Xin cho các Ngài được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài không ngừng rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho toàn thể nhân loại.

..Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Cùng với ca doàn Hương Việt mừng lễ bổn mạng hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Anh ca trưởng, các thành viên trong ca đoàn và gia đình. Xin Chúa nâng đỡ trợ giúp, để các Anh Chị luôn quảng đại dâng lời ca tiếng hát để ca tụng Chúa và phục vụ cộng đoàn.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay cũng là ngày kết thúc niên học của các em thiếu nhi và Việt Ngữ. Chúng con xin dâng lên Chúa những thành qủa các em đã đạt được trong năm học vừa qua.. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa và dẫn dắt các em được vững mạnh trong đức tin, và ban cho các em một mùa hè an vui khỏe mạnh và an bình trong tình thương yêu của Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Thánh Thần Chúa là Đấng bảo trợ gìn giữ canh tân đổi mới mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, để nhờ ơn Chúa thánh hóa phù trợ, đời sống chúng con được sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp là lòng bác ái yêu thương, và bình an hoan lạc trong đức tin.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Đặc biệt xin Chúa thương đến những anh chị em đang đau yếu trong cộng đoàn được Chúa chữa lành bệnh tật. Xin cho chúng con được sống trong sự quan phòng yêu thương che chở của Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thánh hóa và đổi mới chúng con, và nhờ  ơn Chúa phù trợ, giúp chúng con đươc thêm mạnh sức, vui sống trong tin yêu và hết lòng phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con

Comments are closed.