Thánh Lễ Sai Đi cho Niên Học 2022-23

Thánh Lễ Sai Đi đánh dấu một niên học mới và tuần lễ đầu tiên các em và phụ huynh  trở lại cho năm học 2022-2022 với giáo xứ.

Trong nghi thức Sai Đi trong Thánh Lễ Cha Quản Nhiệm ban phuớc lành cho mọi nguời trên cung thánh, cũng như một số nguời vắng mặt hôm nay.

 

Đăc biêt cho ba đoàn thể sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ bảy trong giáo xứ, Thánh Lễ qua Cha Quản Nhiệm đã cầu nguyện và chúc lành cho các thầy cô, phụ giáo (TA), BTV, các trưởng, nguời điều hành cho 3 chuơng trình Giáo Lý, Việt Ngữ, TNTT.   Ngày chính thức trở lại niên học sẽ đuợc bắt đầu vào ngày thứ Bảy hôm nay.

.

Xin Chúa chúc lành cho các buớc chân ra đi vì Phúc Âm Tin Mừng của Nước Trời cho cộng đoàn dân Chúa.

.

Theo chân Mẹ Thánh Nữ Teresa của Calcutta Nguời đã dành cả cuộc đời phục vụ cho tha nhân, Mẹ đã nhắc nhở:

Hoa quả của sự im lặng là những lời Cầu nguyện
Hoa quả của sự cầu nguyện là Đức tin
Hoa quả của Đức tin là Tình Yêu
Hoa quả của Tình Yêu là sự Phục Vụ
Hoa quả của sự Phục Vụ là sư Bình An

 

Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho các cá nhân và gia đình cho các anh chị em này trong niên học mới, cũng như các học viên trong các lớp học.

 

            BA ĐOÀN THỂ GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ, TNTT (không trong hình) 

Từ @FB TNTT Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim:

Rain or shine, our ĐMMT Huynh Trưởng family is ready to welcome everyone back to another wonderful year of sinh hoạt!

We can’t wait to see you all again next weekend for our first day back along with our Tết Trung Thu celebration after Mass!

 

CÔNG BỐ CÁC ĐOÀN THỄ LÃNH NHẬN NGHI THỨC

                                            NGHI THỨC SAI ĐI  

BAN TẶNG THÁNH GIÁ ĐEO TRÊN ÁO và LỜI CHÚA

           

 

Comments are closed.