FREE Covid Test gần Nhà Thờ

1 >>>>>>>>

Hiện nay có nhiều Trung Tâm thử nghiệm miễn phí Covid có thể tìm đuợc theo như địa điểm Zip Code như sau.

www.covidclinic.org

Đây là những trạm nhỏ trên Van di động. Dịch vụ này FREE cho PCR (kết qủa trong vài này), Rapid Test phài trả tiền $75.

.

2 >>>>>>>>

Tại gần nhà thờ của giáo xứ có trung tâm thử nghiệm miễn phí NorthShore Clinical Lab trong khuôn viên nơi đậu xe của Thư Viện Anaheim trên đường Broadway và góc Harbor.

NorthShore Clinical Lab

500 W. Broadway, Anaheim, CA 92805

Giờ hoạt động hằng ngày theo như hình đuợc đăng, và tùy theo số cung cấp liều thử nghiệm có đủ ngày hôm đó, trung tâm có thể đóng cửa sớm hơn giờ quy định.

Tại đây có 2 thử nghiệm cùng một lúc Rapid Test, có kết qủa ngay, và PCR –(Test có kết qủa sau vài ngày) hiện nay không có nữa .

Khi vào xếp hàng:

>Xin mang theo Driver License

>Scan QR Code bằng phone (nếu scan đuợc hình duới đây truớc khi tới địa điểm như sau).

>Trong lúc xếp hàng ghi danh qua Iphone Tên, Tuổi, Ngày tháng Năm Sinh, Email vv lấy số Confirmation ID# thử nghiệm qua email đuợc gửi tới qua phone ngay liền sau đó. Giữ lại số Confirmation ID# này nếu muốn thử nghiệm tiếp tục lại mai sau theo hệ thống ghi danh này.

Giờ hoạt động, đã thay đổi như sau (từ ngày 19, tháng 01, 2022)

Monday – Friday (thứ 2- 6): 6AM – 5PM

Saturday- Sunday (cuối tuần): 9 AM – 5PM

SCAN TRON QR CODE NÀY hay TẠI NƠI THỬ NGHIỆM

3> >>>>>>>>

THÊM NỮA, tại TRUNG TÂM CÔNG GIÁO của nguời việt Nam , Santa Ana

4>>>>>>>>

Chính phủ Biden mới ra sắc lệnh cho mỗi gia đình/ cho mỗi (1) đia chỉ FREE Home Covid Test kit, trong đó có 4 Rapid Test kit. Test Kit này bắt đầu gởi tới địa chỉ nhà nguời điền đơn trên mạng duới đây. Test Kit này sẽ gởi đi và khoảng CUỐI THÁNG MỘT mới bắt đầu nhận đuợc, theo như Link sau đây. Xin điền vào những chi tiết cần thiết:

www.COVIDtests.gov

Comments are closed.