CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT ĐÁNH TIẾNG VANG trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh EMMANUEL 2019, tại CHRIST CATHEDRAL

Ca đoàn Huơng Việt cùng toàn nhiều ca đoàn của những giáo xứ trong giáo phận Orange tham gia vào chuơng trình Nhạc Thánh Ca Emmanuel tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral (Crystal Cathedral trước đó của MS Robert … Continue reading

CĐ ANAHEIM ST BONIFACE đuợc GHI NHẬN QUA HÌNH ẢNH TỔNG KẾT năm 2019 trong tờ báo “OC CATHOLIC” của GP ORANGE

TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM tổng kết của tờ báo trong Giáo Phận Orange “OC Catholic” những hình ảnh sinh hoạt CĐ Anaheim của người Việt Nam đuợc ghi nhận trong số báo tổng kết cuối năm 2019 như sau. … Continue reading

ĐẠI LỄ CHÚA KITÔ VUA & THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Giáo phận Orange lần đầu tiên tổ chức Đại Lễ Chúa Kitô Vua và Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, sau khi nhà thờ đuợc Thánh Hiến vào tháng 7, năm 2019. Truớc đó … Continue reading

TRƯỜNGVIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU trong TIỆC MỪNG LỄ TẠ ƠN cuối năm cho CÁC THẦY CÔ, PHỤ GIÁO đã HY SINH GÓP SỨC dạy giỗ và quảng bá tiếng VIỆT NAM

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG các Thầy Cô, các phụ giáo TA một năm đã bỏ nhiều công sức duy trì và gây dựng tiền đồ tiếng Việt Nam tại giáo xứ. Xem hình ảnh ghi nhận thêm theo đây https://photos.google.com/share/AF1QipPLGATLAFS1ucqjCOZaXLkYLBOLuVTQ_jCskiX2PYGYfR8k8xQzoiZ_7g0kBbJ3cQ?key=WUhFQlFwUm5vR2VXRk5xNGxzaHpGN1czQmxfSWN3 … Continue reading