Legio Maria Tuyên Hứa các Thành Viên mới

Sau mấy năm cách ly bịnh dịch Covid, Legio Maria trớ lại sinh hoạt cùng các thành viên trong giáo xứ, ngoài những buổi họp cầu nguyện trên Zoom hằng tuần. Trong dịp này các thành viên mới cũng đuợc sửa soạn tâm linh và tuyên hứa trong buổi họp cầu nguyện trong nhóm vừa qua, trong đó có các bác trai và bác gái tuyên hứa để gia nhập thành viên mới, duới sự có mặt của Cha Quản Nhiệm.

Sau phần tuyên hứa Cha Quản Nhiệm cũng chia sẻ với nhóm trong phần huấn đức về những điều tiên chỉ của Legio Maria.

.

Một vài cao điểm của Legio Maria:

Tinh thần Legio là chính tinh thần của Ðức Maria. Hội viên Legio đặc biệt luôn cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa của Ðức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên thần, tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn diện, thanh khiết không tỳ vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm, tính mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất là bắt chước đức Tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ Maria mới thực hiện hoàn toàn không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và đức Tin của Mẹ Maria chỉ dẫn, Legio của Ngài đảm nhận mọi nhiệm vụ “không bao giờ viện cớ là làm không nổi, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm được và được phép làm” (Gương phúc III, đoạn 5).

“Gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống Tông đồ ấy chính là Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ: khi còn ở trần gian, Người đã sống một cuộc đời giống như mọi người, lo toan cho gia đình và mệt nhọc vì gia đình. Nhưng Ðức Mẹ Maria vẫn kết hợp mật thiết với Con mình và đã góp phần vào công việc của Chúa Cứu Thế một cách đặc biệt. Tất cả phải có lòng tôn sùng chân thực đối với Ðức Maria và xin người Mẹ hiền ấy săn sóc đến đời sống và việc tông đồ của mình”
(sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, 4i). 

CHA QUẢN NHIỆM CÙNG NHÓM HỌP QUY TỤ CÁC THÀNH VIÊN MỚI và CŨ LEGIO MARIA
LEGIO MARIA TUYÊN HỨA CÁC THÀNH VIÊN MỚI

Comments are closed.