Ngày Cuối của Trường Việt Ngữ, Giáo Lý năm 2022

Hôm nay các Thầy Cô cùng học trò cảm tạ cho một năm đã qua học hỏi thành đạt, và cảm tạ Thiên Chúa chúc phúc cho những chuơng trình học vấn đuợc nhiều kết quả tốt.

Chuơng trình Giáo Lý cho các em đã hoàn thành qua Nghi Thức Ruớc Lễ Lần Đầu. Các em Thêm Sức cũng chấm dứt tuần tới khi Đức Cha sẽ tới cộng đoàn và ban ơn Thêm Sức trong Chúa Thánh Thần. Giáo Lý Nguời Lớn RCIA cũng chấm dứt trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

.

Riêng các em TNTT sẽ chấm dứt năm sinh hoạt tại trại họp mặt với Liên Đoàn Nguồn Sống vào đầu tháng Sáu.

.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các em và gia đình một mùa Hè tuơi vui, và tuyệt vời với các bạn, cũng như vui chơi với gia đình trong an bình.

.

Xin hẹn gặp lại tất cả sau qua mùa Hè thong thả.

SOEUR GIÁM ĐỐC CT GIÁO LÝ, CÙNG HỘI TRUỚNG VIÊT NGỮ, PHỤ HUYNH HỌC SINH
THẦY CÔ BAN VIÊT NGỮ
QÙA TẶNG TRI ÂN CHO VIỆT NGỮ, TNTT, GIÁO LÝ
QÙA TẶNG TRI ÂN CHO VIỆT NGỮ, TNTT, GIÁO LÝ

Comments are closed.