Truờng Việt Nghữ Bế Giảng Khóa 2021-22

Tháng Sáu đánh dấu thời điểm bế giảng của niên học thường năm trong giáo xứ St Boniface tại CĐ Anaheim, như Giáo Lý và trong đó có chương trình Việt Ngữ cho các em.

Năm vừa qua chương trình học tuy có bị gián đoạn vì nạn dịch Covid, các em cùng phụ huynh đã vất vả nhưng kiên nhẫn đưa con em của mình tới giáo xứ, các thầy cô thật hy sinh trong thời điểm này. Kết qủa năm học thật khả quan, các thầy cô cùng học sinh, phụ huynh đã vui vẻ và ăn mừng một qua năm thật khó khăn. Nay mùa Hè thảnh thơi đã về nơi đây.

Tất cả trong vòng tay và ân sủng của Thiên Chúa quan phòng.

Xin hẹn gặp lại tất cả sau qua mùa Hè thong thả.

.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các em và gia đình một mùa Hè tuơi vui, và tuyệt vời với các bạn, cũng như vui chơi với gia đình trong an bình.

.

@Bộ hình từ Ban Việt Ngữ

Xin xem thêm nhiều hình ảnh trong bộ hình theo LINK sau đây (Copy Link/Paste lên URL mới)

https://drive.google.com/drive/folders/1mEu3eseT7z7hEnJwacnCEZ-UGt1pqEHb

HIÊU TRUỞNG TRUỜNG VIỆT NGỮ
CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH CHÀO MỪNG, TRI ÂN
PHÁT GIẢI THƯỞNG CHO CÁC EM
CÁC THẦY CÔ CHÀO TẠM BIỆT VỚI DẤU CHÀO THÂN THUƠNG cho NIÊN KHÓA 2021-22 và HẸN GẶP LẠI

Comments are closed.