Chúa Nhật X TN-Năm C

  Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa đã ban Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt trái đất, thánh hóa đổi mới Giáo Hội, và biến đổi tâm hồn chúng ta trở nên con cái trong Đức Kitô. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phaxicô, các Giám Mục, Linh Mục, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài trở nên những sứ giả bình an, hăng say loan báo Tin Mừng Nước Trời cho toàn thế giới .  Chúng ta cầu xin Chúa.

 

2.Mừng lễ bổn mạng Ca Đoàn Hương Việt hôm nay. Xin Thánh Thần Chúa chúc lành, tuôn đổ ân sủng dồi dào trên Anh ca trưởng, các Anh Chị ca viên và gia dình, để các Anh Chị luôn quảng đại, hy sinh, dùng tiếng hát lời ca để ca tụng Chúa và phục vụ cộng doàn.. ..Chúng ta cầu xin Chúa.

3. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho các em trong cộng đoàn đã đươc lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong tuần qua. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn, thánh hóa và ban nhiều ơn lành, giúp các em luôn sống là những người con ngoan của Chúa và gia đình. ..Chúng ta cầu xin Chúa

 

   4. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến những giá trị đích thực trong đời sống gia đình, của các đôi phu thê mừng kỷ niệm ngày cưới trong tháng 6. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa và ban nhiều ơn lành, giúp họ luôn nhìn nhận và tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau trong yêu thương và tha thứ, để giúp cho tình yêu luôn bền vững hòa thuận, và đời sống vợ chồng luôn hạnh phúc. .Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp, canh thân đổi mới các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con ơn Thánh Chúa, để chúng con biết sống gắn bó hiệp nhất với nhau, và mau mắn thực thi đức ái chia sẻ với anh em…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay…..Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn sủng, không có Chúa chúng con chẳng làm được gì. Xin thánh hóa và đổi mới chúng con, để nhờ ơn Chúa phù trợ, chúng con được thêm mạnh sức, vui sống trong tin yêu, và hết lòng phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.