Cắt bánh Ăn Mừng Các Em Rước Lễ Lần Đầu cho Năm học 2022

Lời Chúc Mừng Các Em Rước Lễ Lần Đầu

.
Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2022 là ngày đáng ghi nhớ,
ngày mà các em thiếu nhi trong cộng đoàn được lãnh Mình
Máu Thánh Chúa Giêsu lần đầu tiên trong đời. Ban Thường
Vụ Cộng Đoàn xin chúc các em tiến bước vững vàng trên hành
trình đức tin của mình, để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với
những ân huệ lớn lao mà các em vừa được lãnh nhận.

.
Xin tri ân đến cha Quản Nhiệm, thầy Sáu, Sơ và đặc biệt các
thầy cô giáo, phụ giáo lý viên đã bỏ công sức và sự ân cần dạy
dỗ các em thiếu nhi trong những tháng ngày qua, để nhờ đó các
em mới có ngày hôm nay. Xin cám ơn sự hợp tác của các bậc
phụ huynh. Xin Chúa chúc lành cho qúy vị.


Dear First Communion Children

.
The First Communion is the first event in your life that will
bring them closer to Jesus. May the love of Jesus shine in your
heart now and forever. Congratulations to you all!
~Ban Thường Vụ Cộng Đoàn

@Bộ ảnh Chị Ngọc Anh

Comments are closed.