Họp mặt nhân ngày Lễ Bổn Mạng của ban TTVTT

Ban TTVTT chụp hình lưu niệm với cha Quản Nhiệm và ông Chủ Tịch ban Chấp Hành Cộng Đoàn

Anh Long Trưởng ban TTVTT trao tặng lời chúc mừng tới LM Quản Nhiệm nhân ngày Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục.

Comments are closed.