Chúa Nhật XI TN-Lễ Chúa Ba Ngôi-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta biết màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một trong những màu nhiệm nền tảng của Kitô Giáo. Chúng ta tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi và chân thành dâng lời nguỵện xin.

  1. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn được hiệp nhất yêu thương, trung thành tuyên xưng và tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, và là hình ảnh trung thực tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa Cha là Đấng sáng tạo. Xin cho mọi người trong thời đại ngày nay được Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn, để họ tin nhận có Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, và điều khiển muôn loài, và mọi người cùng nhau xây dựng bảo vệ môi trường sống trên toàn thế giới.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, được nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi, và muôn hồng ân Thiên Chúa đã thương ban, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong yêu thương hiệp nhất.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa muôn loài, xin Chúa cho những ai đang bị thử thách về đức tin, những ai đang gặp gian nan khốn khó về thể xác cũng như tinh thần , được vững lòng trông cậy vào sự quan phòng của Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Mừng ngày ban Thừa Tác Viên Thánh Thể mừng lễ Quan Thầy. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và ban cho quý Bác, quý Anh Chị một tấm lòng khiêm nhu thánh thiện, luôn sống yêu mến và kết hiệp thâm sâu với Chúa Giêsu Thánh Thể, sẵn sàng chu toàn nhiệm vụ, và phục vụ cộng đoàn dân Chúa với lòng yêu mến chân thành.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……..Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con trong Đức Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con khi tuyên xưng màu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, được cảm nhận tình Chúa yêu thương đã dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.