Lớp Thêm Sức II Lãnh Bằng Giáo Lý và Tri Ân

CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG các em Thêm Sức II !

…đã hoàn thành tiến trình Giáo Lý Công Giáo trong niên học 2021-21.

Nguyên xin Thánh Thần Thiên Chúa luôn ở cùng, thánh hóa và giữ gìn Đức Tin trong các em trên mọi nẻo đuờng đời.

Comments are closed.