Giáo Lý Nguời Lớn Chấm dứt Năm học Khóa 2022

Lớp học Giáo Lý Người Lớn, RCIA, năm nay chấm dứt cùng với các chuơng trình sinh hoạt trong giáo xứ cho các em Giáo Lý , Việt Ngữ. Chương trình bế giảng hơn dự định một tuần truớc ngày Chúa Thánh Thần Ngự Xuống, nhưng tất cả chuơng trình học đã hoàn tất như thời khóa học.

.

Ngày kết khóa còn lại một Tân Tòng, thêm một cụ bà vì sức khỏe không đến đuợc, một chị Chúa đã gọi về sau Nghi Thức Tiếp Nhận. Còn một bác đuợc rửa tội khẩn cấp trong bệnh viện. Tuy nhiên lớp học diễn tiễn thật đều đặn, và mầu nhiệm từ đầu khóa học bắt đầu từ cách ly Covid rồi sau đó ngồi lại trong lớp sau khi chuơng trình đi quá hơn nửa chuơng trình.

Học viên và ban giảng huấn tới đến ngày cuối trong lớp để lại những hình ảnh đẹp và nhớ mãi trong suốt hành trình dài 9 tháng, nay đã hoàn tuất.

Tất cả bước đi chúng con nhờ qua ơn Chúa.

.

Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Tân Tòng khóa 2022, và tất cả Tân Tòng đã qua chuơng trình RCIA tại St Boniface và khắp nơi luôn giữ vững niềm Tin trong ơn gọi thiêng liêng của Chúa, ngày mà các Tân Tòng trở thành nguời con riêng của Thiên Chúa.

3 CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN ĐUƠNG KIM và QÚA KHỨ
LỜI CẦU NGUYỆN CHO CỦA ĂN DO TÂN TÒNG
LỜI CẦU NGUYỆN CHO CỦA ĂN DO TÂN TÒNG VÀ TRI ÂN
QÙA TẶNG BAN GIÁO LÝ và TÂN TÒNG
NGHI THỨC SAI ĐI CHO TÂN TÒNG
THẦY SÁU KẾT THÚC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ BAN PHUỚC LÀNH

Comments are closed.