Tuần Lễ Lòng Chúa Thương Xót với Dự Tòng

Đây là lần đầu tiên các anh chị em Dự Tòng chuẩn bị cho Thánh Lễ Thánh Tẩy trong tuần lễ Lòng Chúa Thuơng Xót.

Hôm nay các anh chị tập dợt nghi thức thánh tẩy trong nhà thờ và tìm hiểu trong lớp về ngày Lễ Lòng Chúa Thương Xót về câu chuyện mặc khải của Chúa Kitô với thánh nữ  Maria Faustina Kowalska. Các anh chị em cũng tham dự ngày tĩnh tâm cuối cùng của lớp học trong tuần này.

Chỉ còn một tuần nữa anh chị em sẽ lãnh đuợc thánh tẩy và trở thành con cái của Thiên Chúa. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em được tràn đầy hồng ân Chúa và ngày thánh tẩy thật vẹn toàn trong chức thánh mới.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mông
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân trên
qúy Anh, Chị , Em cùng gia quyến.

ANH CHỊ EM TÂN TÒNG (vắng một anh trong hình) TĨNH TÂM, TẬP DỢT CHUẨN BỊ NGÀY THÁNH TẨY

NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THUƠNG XÓT TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN TRÊN MỘT NĂM VẪN CÒN ĐẠI DỊCH COVID 19Lạy Chúa Giêsu, Con tin cậy nơi Chúa
trên bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Giêsu mặc khải cho Sr Faustina Kowalska vào ngày 28 tháng 4 năm 1935.   Giáo hội  quy định cho Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Phục Sinh được cử hành Chúa Nhật Lễ Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Giêsu nói với Sr Kowalska: “Mọi linh hồn tin tưởng và cậy trông vào Lòng Thương Xót của Ta sẽ được cứu độ.”

Comments are closed.